Ανακοινώσεις Οκτωβρίου 2011

Προκήρυξη του 20ου προγράμματος (2011-2012) Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2011

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της προκήρυξης θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr, έως τις 15/11/2011.

Διαβάστε την προκήρυξη στα ελληνικά από εδώ.

Read the announcement in English here.


Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις