Ανακοινώσεις Απριλίου 2012

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος.

Παρακαλούμε πολύ τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να αποστείλουν την αίτηση ειδικής εκλογικής άδειας στο Συντονιστικό Γραφείο Στουτγάρδης, το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος βεβαιώνεται από το εκλογικό κέντρο και είναι απαραίτητη η προσκόμιση του σχετικού εντύπου στο Γραφείο Εκπαίδευσης.

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Εγκύκλιος
 • Έντυπο αίτησης Ειδικής Εκλογικής Άδειας

 • Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

  Πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας για ομογενείς ηπειρωτικής καταγωγής

  Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Ανακοίνωση (ελληνικά)
 • Έντυπο Αίτησης (αγγλικά)
 • Έντυπο Αίτησης (ελληνικά)

 • Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σεμινάριο επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών (2-14 Ιουλίου)

  Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Σεμινάριο Επιμόρφωσης ομογενών εκπαιδευτικών.