Ανακοινώσεις Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Παροχή Στοιχείων.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο Γραφείο Εκπ/σης Στουτγάρδης να συμπληρώσουν την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Γραφείο Εκπ/σης Στουτγάρδης, το αργότερο έως την Τρίτη 28/2/2012.

Υπεύθυνη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.