Ανακοινώσεις Νοεμβρίου 2011

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 226/27-10-2011 τεύχος Α΄ (Διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015)

Δείτε από εδώ το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 226/27-10-2011 τεύχος Α΄ που αφορά τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, το ενιαίο μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Το ΦΕΚ έχει αναρτηθεί και στο σύνδεσμο Νομοθεσία-Εγκύκλιοι.


Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιοι Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις εγκυκλίους μεταθέσεων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στους παρακάτω συνδέσμους:

Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις μεταθέσεων και οι δηλώσεις τοποθέτησης των ενδιαφερομένων εκπ/κών θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 30.11.2011 στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.


Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης οικογενειακής κατάστασης... Διαβάστε περισσότερα


Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Ανανεωμένα δείγματα εξεταστικών θεμάτων Ελληνομάθειας | Renewed examples of Greek Language examination modules

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας θα βρείτε τις νέες δομές των εξεταστικών δοκιμασιών για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας... Διαβάστε Περισσότερα

We inform you that you can find the new structure of the exam modules for all levels at... Read More

Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις