Εγκύκλιοι Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις εγκυκλίους μεταθέσεων από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στους παρακάτω συνδέσμους:

Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις μεταθέσεων και οι δηλώσεις τοποθέτησης των ενδιαφερομένων εκπ/κών θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 30.11.2011 στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.


Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις