Ανακοίνωση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, να αποστείλουν το αργότερο μέχρι 20/12/2011 στο οικονομικό τμήμα της Διεύθυνσης συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης καθώς και τις βεβαιώσεις σπουδών για τέκνα άνω των 18 ετών που φοιτούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , προκειμένου να συνεχιστεί η χορήγηση του επιδόματος τέκνων.


Aπό τη Διεύθυνσης Π.Ε Δυτ. Θεσ/κης υπενθυμίζεται ότι οι βεβαιώσεις σπουδών πρέπει να κατατίθενται στην αρχή κάθε σχολικού έτους προκειμένου να μη γίνει η διακοπή του οικογενειακού επιδόματος.


Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις