Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ο.Δ Γερμανίας

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην Ο.Δ Γερμανίας με την υπ. αριθμ. Φ.821/2457Κ/125946/Ζ1/3-11-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, να συμπληρώσουν την αίτηση τοποθέτησής τους και να την αποστείλουν, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Στουτγάρδης (έδρα του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης στην Ο.Δ Γερμανίας) ταχυδρομικώς και με φαξ έως και τις 16 Νοεμβρίου 2011.


Για να δείτε τις κενές θέσεις, πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση τοποθέτησης, πατήστε εδώ.


Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Griechisches Generalkonsulat in Stuttgart

Erziehungsabteilung

Christophstr. 17 - 70178, Stuttgart Deutschland

Αριθμός φαξ (από Ελλάδα): 00497112991622


Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Δείτε τον πίνακα τοποθετήσεων των νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών από εδώ.


Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2011

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην Ο.Δ Γερμανίας με την υπ. αριθμ. Φ.821/2435Κ/120766/Ζ1/21-10-2011 απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, να συμπληρώσουν την αίτηση τοποθέτησής τους και να την αποστείλουν, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Στουτγάρδης (έδρα του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης στην Ο.Δ Γερμανίας) ταχυδρομικώς και με φαξ έως τις 7 Νοεμβρίου 2011.


Για να δείτε τις κενές θέσεις, πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση τοποθέτησης, πατήστε εδώ.


Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις