Ανακοίνωση για την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται ότι από την προσεχή εκπαιδευτική χρονιά τα "αμιγώς ελληνικά" σχολεία στη Γερμανία αναβαθμίζονται με την παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικα και τα Γυμνάσια. Τα «αμιγώς ελληνικά» Λύκεια διακόπτουν την λειτουργία τους από το σχολικό έτος 2012-2013.

Όσοι παρακολουθούν τα ελληνικά Λύκεια θα αποφοιτήσουν κανονικά. Οι φετινοί μαθητές της Β’ και Γ’ γυμνασίου των αμιγών Γυμνασίων θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα από μια σειρά μαθημάτων για να μπορέσουν να ενταχθούν στο γερμανικό σύστημα.

Το σύστημα εισαγωγής ομογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας δεν αλλάζει με το νέο νόμο. Τα θέματα αυτά θα ρυθμιστούν όταν θα συζητηθεί στη χώρα μας συνολικά το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.


Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις