Νεοαποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Πληροφορίες προς τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στην περιοχή ευθύνης του Γραφείου Σ.Ε Στουτγάρδης


1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπαιδευτικού για ανάληψη υπηρεσίας στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης

 • Υπουργική Απόφαση Απόσπασης
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φύλλο μητρώου και ποιότητας εκπαιδευτικού
 • Πτυχία σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 • Πτυχία ξένων γλωσσών
 • Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου
 • 2. Πότε πρέπει να παρουσιαστείτε στο Γραφείο; Από πότε ξεκινάει η μισθοδοσία σας και πότε θα σας καταβληθεί ο πρώτος μισθός;

  Σύμφωνα με την αρ. 2/24595/0022/28.3.2000- ΦΕΚ 504/ 2000 Τ.Β' Κ.Υ.Α η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.


  Η μισθοδοσία ξεκινάει από την ημέρα που υπογράφει ο εκπαιδευτικός στο βιβλίο πράξεων του Γραφείου Σ.Ε.

  3. Ποιές είναι οι πρώτες ενέργειές σας όταν φτάσετε στη Γερμανία

  1.Πρώτο μέλημά σας θα πρέπει να είναι η αναζήτηση κατοικίας. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε και στους εκάστοτε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ή στις ελληνικές κοινότητες των περιοχών που τοποθετηθήκατε. Τέλος μπορείτε να αναζητήσετε κατοικίες και στην ιστοσελίδα http://www.immobilienscout24.de

  2.Το επόμενο βήμα σας είναι να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε μια γερμανική τράπεζα και να κοινοποιήσετε τα στοιχεία του στο Γραφείο Σ.Ε (Αρ. Τραπεζικού λογαριασμού, Κωδικό Τράπεζας (BLZ) και επωνυμία τράπεζας). Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρηθούν στο έντυπο "ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ". Επίσης, θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή αίτηση στο υπόλογο ΧΕΠ (Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής).

  3. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναζήτησης κατοικίας υποχρεούστε να εγγραφείτε στα δημοτολόγια της πόλης που θα μείνετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Απαραίτητο, και για τις παραπάνω τρεις περιπτώσεις, είναι να προσκομίσετε βεβαίωση ότι είστε αποσπασμένος εκπαιδευτικός του ΥΠΑΙΘ σε σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, της Ελβετίας ή της Τσεχίας. Η βεβαίωση χορηγείται από το Γραφείο την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι στις γερμανικές αρχές αρκεί να προσκομίζετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης. Το πρωτότυπο το κρατάτε εσείς.

  4. Υγειονομική περίθαλψη

  Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόσπασή σας από το ΥΠΔΒΜΘ μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο ΟΠΑΔ προκειμένου να ζητήσετε την ευρωπαϊκή κάρτα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το έντυπο Ε101 ή το έντυπο Ε106 για την έκδοση κάρτας του γερμανικού ασφαλιστικού φορέα ΑΟΚ. Αντίγραφα του Ε101 καθώς και της βεβαίωσης υπηρεσίας που σας χορηγείται από το Γραφείο ΣΕ προσκομίζετε στον πλησιέστερο γερμανικό φορέα ασφάλισης σας ΑΟΚ.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της κάρτας είναι να προσκομίσετε την απόφαση απόσπασης και αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου περίθαλψής σας. Την αίτηση για την έκδοση της κάρτας μπορείτε να τη βρείτε και εδώ. Σας επισημαίνουμε ότι όταν πρόκειται να επισκεφτείτε κάποιον γιατρό της Γερμανίας θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ευρωπαϊκή κάρτα καθώς και το διαβατήριό σας. Εκεί συμπληρώνετε δύο έντυπα, το 80 και 81.

  5. Σε ποιές ενέργειες πρέπει να προβείτε προκειμένου να αποζημιωθείτε για τα οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης και την οικοσκευή σας;

  Όλοι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων πρώτης μετάβασης. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από το Γραφείο Σ.Ε μαζί με άλλα έντυπα. Oι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν τις αιτήσεις καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά συμπληρωμένα στην κα. Φιλιππίδου Ελένη. Επισημαίνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο θα πρέπει να κρατήσουν και να προσκομίσουν και την κάρτα επιβίβασης.


  Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις

  Αναζήτηση

  Αρχείο Ανακοινώσεων

  Μαθητές - Σπουδαστές