Άδειες Εκπαιδευτικών


Έντυπα αιτήσεων:

 • Κανονική άδεια
 • Αναρρωτική άδεια (έως τρεις ημέρες)
 • Αναρρωτική άδεια (άνω των τριών ημερών)
 • Άδεια ασθένειας τέκνου
 • Ειδική άδεια

 • Διαβάστε έγγραφο του Γραφείου Εκπαίδευσης που αφορά τη χορήγηση αδειών στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.


  Σχετική Νομοθεσία


  Κανονική Άδεια: Νόμος 2413/1996, Άρθρο 18, Παράγραφος 6, και Νόμος 2683/1999, Άρθρο 48


  Ειδική Άδεια: Νόμος 2413/1996, Άρθρο 18, Παράγραφος 6, και ΚΥΑ 2/58492/0022/3-8-2009 (ΦΕΚ 1840/τΒ΄/3-9-2009)


  Αναρρωτική Άδεια: Νόμος 2621/1998, Άρθρο 2, Παράγραφος 3 και Νόμος 2683/1999, Άρθρα 54 ως 57


  Άδειες Διευκολύνσεων: Νόμος 2683/1999, Άρθρο 50

  Έντυπα αιτήσεων:

 • Άδειας Κύησης
 • Άδειας Λοχείας
 • Άδειας μητρότητος

 • Επιστροφή στα Νέα - Ανακοινώσεις

  Αναζήτηση

  Αρχείο Ανακοινώσεων

  Μαθητές - Σπουδαστές